Kama Kuik

email: kamakuik@wp.pl

tel.:506610012

Regulamin Pracowni Spotkań Portretowych

  PORTRECIARNIA
  Pracownia Twórcza
  ul. Ślusarska 14/12
  61-778 Poznań

  otwarta w godzinach regulowanych (+48) 506 61 00 12
  zaprasza do
  wykonania wizerunku własnego lub drogiej osoby
  podczas spotkania portretowego
  oraz do zakupu gotowych prac: kuik.pl
  Tymczasowy Regulamin Portreciarni :-)

  1. Portrety malowane są wyłącznie z modela w pracowni Malarza podczas spotkań portretowych - sesji malarskich, których termin Zamawiający ustala wcześniej osobiście telefonicznie lub e-mailowo: kamakuik@wp.pl.
  2. Ze względu na wiek modela istnieje możliwość wykonania portretu poza pracownią. W takim wypadku transport do miejsca wykonywania portretu i z powrotem opłaca Zamawiający.
  3. Zamawiającego portret obowiązuje bezzwrotna zaliczka w wysokości 600 zł, przekazana Wykonawcy po ustaleniu terminu pierwszego spotkania portretowego.
  4. Zamawiającego uprasza się by ustalone terminy traktował z powagą, z uwagi na to, iż do wykonania portretu konieczne są szczególne warunki, jak odpowiednio przygotowane miejsce pracy, zarezerwowany z wyprzedzeniem czas i nastrojenie się Malarza.
  5. Portrety malowane są temperą i akrylem na kartonie o formacie 100x70cm.
  6. Minimalna ilość czasu potrzebnego do wykonania zlecenia to dwa spotkania trwające 2-3 godz., z przerwą na małe co nieco lub gimnastykę w zależności od potrzeb indywidualnych Modela :-)
  7. Wykonawca może poprosić Modela o dodatkowe spotkanie portretowe.
  8. Model w trakcie pozowania może się ruszać (trochę) :-)
  9. Model może spożywać alkohol (w ilościach przyzwoitych).
  10. Im więcej czasu Model przeznaczy na wspólne malowanie i im bardziej będzie obecny myślami oraz zrelaksowany tym korzystniej dla jego podobizny, Wykonawca jedynie odtwarza to co widzi.
  11. Wykonawca nie gwarantuje wyobrażonego wcześniej przez Zamawiającego efektu, w tym absolutnie nie gwarantuje ładności Modela na portrecie.
  12. Używane kolory, kompozycja i styl są w rękach Wykonawcy. Zamawiający może zasugerować swój ulubiony kolor lub wskazać taki którego nie znosi, Wykonawca postara się go nie używać.
  13. Wykonawca podczas spotkań portretowych maluje minimum dwa portrety w różnej kolorystyce i kształcie.
  14. Przy odbiorze Zamawiający wybiera jeden portret dopełniając zaliczkę kwotą 600 zł.
  15. Pozostałe, nie zakupione podobizny, Wykonawca może wykorzystywać do wystaw i sprzedaży.
  16. Istnieje możliwość zakupu pozostałych portretów w cenie za każdy dodatkowy 800 zł.
  17. UWAGA! Jeśli Zamawiający portret nie decyduje się na wybór żadnej z wykonanych podobizn pozostawia złożoną wcześniej zaliczkę w wysokości 600 zł w rękach wykonawcy i odchodzi w spokoju. Dopisek do Regulaminu Portreciarni za: WITKACY, Firma Portretowa, REGULAMIN
  18. Firma zastrzega sobie prawo rysowania bez świadków.
  19. Portret nie może być oglądany aż do ukończenia.
  20. Nie przyjęty portret przechodzi na własność firmy. Model nie ma prawa żądać zniszczenia portretu.
  21. Wykluczona jest wszelka krytyka, tak dodatnia, jak ujemna, bez specjalnego upoważnienia firmy, jak również żądanie jakichkolwiek poprawek.
  22. Firma podejmuje się wykonania portretów poza lokalem firmowym jedynie wtedy, jeśli gwarantowana jest skrytka, w której firma może zamknąć nie dokończony rysunek i klucz wziąć ze sobą.
  23. Firma udziela rad co do pakowania i oprawiania rysunków, ale nie podejmuje się wykonania tych rzeczy.